Skip Navigation LinksAktuelle-saker

​​​Det gjøres fortløpende vurderinger hvorvidt ​NIFE skal fortsette sitt arbeidet. Dette skyldes få medlemmer og liten aktivitet i organisasjonen. ​​Publisert 01.11.2017​


Faglig gruppe av øyesykepleiere hadde seminar på
Gardermoen 3-4. april.

NIFE var invitert.​
Den viktigste erfaringen fra disse to dagene var at vi med
bare ett øye bør få sjekket det friske øye regelmessig.
Symptomer på noen sykdommer kan oppdages tidlig
og behandles. Å gå for lenge kan føre til blindhet.

Øystein Jørstad jobber som seksjonsoverlege ved øyeavdelingen på OUS, Ullevål, bakre segment. Han snakket om tolkning av synsfelt. Skader i synsfeltet kan som tilleggsfaktor ha stor betydning for å få sertifikat eller ikke. Foredraget var meget teknisk.
På spørsmål etter foredraget sa han at det med dagens regler ikke ville være mulig for en
med ett øye å få sertifikat for tyngre kjøretøy
.


NIFE har et medlem som  har dispensasjon for å kjøre tyngre kjøretøy. Dispensasjonen er gitt for mange år siden.

NIFE vil ta opp dette tema.