Skip Navigation LinksBarn-og-unge

Informasjon om barn og unge med øyeprotese

 

Omsorgspersoners rolle er viktig

Denne brosjyren er laget for omsorgspersoner i barnehager og skoler spesielt, men også for andre som har ansvar for barn og unge på fritiden. Den er utgitt for å spre informasjon om hvordan vi voksne med enkle grep kan gjøre hverdagen lettere for de barna som kun ser med ett øye. 

Fakta om øyeproteser

Det finnes til sammen vel 4.000 barn, unge og  voksne med øyeprotese, og hver år blir det dessverre flere. Å fjerne et øye og erstatte det med en protese skyldes sykdom eller skade ved ulykke.

Det finnes to typer øyeproteser. De er enten laget av glass eller plast (akryl). Den store forskjellen er at en glassprotese kan knuses. Plastprotesen er mer holdbar og blir ikke så kald om vinteren. 

Små tiltak kan gjøre hverdagen enklere

Det å kun ha et øye å se med behøver ikke å være et stor problem. Med noen få små tiltak i forhold til miljø og mennesker rundt, kan det være med på å gi den det gjelder en bedre hverdag. Barn tar av og til ut protesen. Hjelp det med å sette det inn igjen. 

Smalere synsvinkel enn andre

De som ser med bare et øye har mindre synsvinkel en de med to øyne. For å se like mye må hode beveges. Dersom skolebarn med protese på venstre øye blir plassert på første rad i høyre hjørne, må de vri mye på kropp og hode for å få med det som skjer i hele klasserommet. 

Plassering er derfor viktig

Hvis protesen sitter på venstre øyet er den beste plassering så langt bak som mulig på venstre side i klasserommet. Uten å vri for mye på hode og kropp vil barnet få med seg det som skjer i klasserommet. Med protese på høyre øye blir det motsatt. 

Blir fort oppfattet som kranglete

Redusert sidesyn gjør at både barn og voksne ofte dulter bort i andre personer og gjenstander.

Dessverre kan det fort oppfattes som at barnet er klumsete eller kranglete og føre til uheldige situasjoner. Erting og plaging kan bli resultatet 

Fortell om hvordan ting er og hvorfor

I forståelse med foreldrene er det viktig å være åpen om det å ha en protese og se med bare ett øye og de konsekvenser det har, f.eks plassering i klasserommet. 

Øke forståelsen hos de andre barna

Erfaring viser at dersom de andre barna selv får føle hvordan det er å se med bare ett øye, øker forståelsen.

La barna knipe igjen sitt venstre øye. Be dem stille seg bak plassen sin og be dem gå rundt pulten mot sin høyre side. Spør om hvordan de opplevde det.

En annen øvelse er å be barna knipe igjen sitt venstre øye, strekke ut venstre arm og bevege den vannrett inn og ut av egen synsvinkel. Gjenta det samme med høyre arm. Spør om de merker en forskjell. Dette vil kunne gi de andre barna en god forståelse av å se med bare et øye. 

Kan en med protese delta i aktiviteter?

Ja, i utgangspunktet kan de delta i alt, men..  Protesen er en løs gjenstand som kan falle ut. Bruk derfor briller ved svømming, bading, slalom, snowbord og lignende. Glassprotesen bør tas ut ved dykking. Det er usikkert hvor mye trykk den tåler.

Å se med bare et øye kan ha betydning for  fysisk mestring. Men det er voksne som har lært å spille golf etter å ha mistet et øye. En polsk landslagsspiller i håndball fikk ødelagt et øye under en kamp.

Med briller fortsatte han karrieren.

 

Ta gjerne kontakt med NIFE

Vi håper dere som jobber med barn på ulike arenaer har nytte av denne informasjonen.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om vår forening. For kontaktinformasjon se www.nife.no